Algemene Voorwaarden voor dicht-bij-jezelf.nl 

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van dicht-bij-jezelf.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Dicht bij jezelf. In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op de website aan je aanbied.

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dicht bij jezelf is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dicht bij jezelf. 

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dicht bij jezelf te mogen claimen of te veronderstellen. 

Betalen

Betalen kan contant, via je smartphone als je mobiel bankieren hebt of via factuur (e-mail) achteraf.

Afspraak annuleren

Tot 24 uur van tevoren kun je onze afspraak kosteloos annuleren. Als je dit later doet ben ik genoodzaakt 50% in rekening te brengen.

Dicht bij jezelf streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.  Dicht bij jezelf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen  

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van dicht-bij-jezelf.nl op deze pagina.