Dicht bij jezelf | Body Mind Release therapeut | Coach | Ervaringsdeskundige

Privacy policy 

Privacyverklaring Januari 2020 

Ik, Simone van Rooij ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. 

Web: dicht-bij-jezelf.nl 

Mail: [email protected]

Adres: Helena kuipers rietbergstraat 8 

1827LE Alkmaar 

Tel: 0643441785 

 Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, internetbrowser en apparaat type. 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van jouw betaling 
– Je te kunnen bellen of e-mailen 
– Analyseren van gedrag op de website 
– Wettelijke verplichtingen 

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

De website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens gebruikt de website analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.